MATH EXPRESS ĐỒNG HÀNH CÙNG CON TRÊN LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Đến với MathExpress, mỗi người đều có 1 cá tính, 1 màu sắc, 1 sở trường riêng. Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo trong mỗi nhân viên, mỗi học sinh. Mỗi cá nhân đều được tôn trọng và định hướng, để phát triển và tỏa sáng tùy theo năng lực và tích cách riêng của bản thân.

SẴN SÀNG TỎA SÁNG CÙNG MATH EXPRESS

CÔ ĐÀO THỊ MỴ

Thạc sĩ chuyên ngành Toán học trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TỔNG QUAN

Cô Đào Thị Mỵ – Thạc sĩ chuyên ngành Toán học trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Tổ phó chuyên môn Toán. Cô Mỵ là giáo viên trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal và từng phụ trách, tổ chức các cuộc thi Toán quốc tế. Kinh nghiệm nhiều năm ôn luyện đội tuyển Toán 10 năm cả cấp 1, 2.

PHƯƠNG CHÂM GIẢNG DẠY

Nếu một người giáo viên chỉ lên lớp để truyền đạt kiến thức một cách rập khuôn thì việc dạy và học sẽ không đạt được thành công như mong đợi. Tôi nghĩ rằng mình thực sự cần nhập tâm vào việc dạy học và đích đến của mình là khai phá năng lực của từng học sinh. Và vì bản thân mình cũng từng là học trò vậy nên tôi hiểu học sinh cần gì để đem đến cho các con.

QUAN ĐIỂM DẠY

Khi không chấp nhận được những thực trạng trong giáo dục, tôi sẽ đấu tranh trước hết với bản thân mình để có được sự cải tiến không ngừng và thay đổi trong thực tế giảng dạy.